Regel & HCP kommittén

RHK hanterar frågor kring regler och handicap inom klubben för såväl medlemmar som andra kommittéer. Kommittén ansvarar även för att banans markeringar är utförda i enlighet med de bestämmelser som finns.

RHK utformar våra lokala regler samt ser till att dessa uppdateras årligen för överrensstämmelse med SGF´s rekomendationer och nyheter.

I samarbete med främst tävlingskommittén går vi löpande igenom tävlingsresultat och tar beslut om eventuella hcp justeringar för medlemmar som visar en allmän spelstandard ej i överensstämmelse med deras hcp.

Den tidigare årliga revisionen för de medlemmar som ej registrerat minst 4 scorer under året, utförs inte längre då den nu är frivillig. RHK har ansett att en generell höjning inte har den avsedda effekten och att det därför är bättre att avstå revisionen.

RHK anordnar också olika regelträffar för medlemmar.

Regel & HCP kommittén genomför varje år en besiktning av banan och säkerställer bland annat att markeringarna är hela och är utsatta på rätt ställe. Vidare ansvarar kommittén för den årliga handicaprevisionen.

LOKALA REGLER FÖR RYA GOLFKLUBB 2017

H16b-RyaGK

Faddergolf/regelkunskap på RYA Old Course!

Läs mer här: Faddergolf

Sällskapsrond för handicapgrupp 1

Information om handicapgrundande sällskapsronder för Hcp grupp 1:

hcprond för hcpgrupp 1

Scorekortet måste vara signerad av godkänd markör och kortet lämnas till kansliet.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Om Rya
Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK. Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hitta hit
Tag av vid avfarten 27 Rydebäck från E20/E6. Håll höger och kör ca 300 m till rondellen till höger om växtvaruhuset PLANTAGEN. Ta höger i rondellen mot RÅÅ och kör 1,6 km till skylt. Sväng vänster vid skylt Golfbana.
Kontakta oss

RYA Golfklubb
Rya golfbaneväg 20
255 92 HELSINGBORG
Telefon: 042-22 01 82
E-Post: info@rya.nu