Tävlingsbestämmelser

Generellt

För alla tävlingar gäller ”Regler för Golf-spel 2016-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok”. SGF:s Tävlingsbestämmelser, Lokala regler och tävlingsbestämmelser för Rya GK samt för viss tävling uppsatta regler.

Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna vid receptionen.

Handicapronder för deltagande i klubbens tävlingar

För att få delta i klubbens tävlingar skall spelare under 12-månadersperioden före tävlingen ha minst fyra registrerade handicapronder (spelarens ansvar regel 6 i tävlingshandboken). Registreringen skall ha skett i GIT. Detta gäller både för deltagande i partävlingar och lagspel.

Undantag från dessa krav medges generellt för spelare i hcp grupp 1 som inte behöver ha fyra hcp-ronder registrerade för att få delta. Undantag kan även av tävlingsledningen medges för enskild övrig spelare.

Före tävling

Anmälan till tävling kan göras på tfn 042-220182 eller via www.golf.se, via terminalen i receptionen eller via e-post info@rya.nu

Avanmälan ska göras före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och medför skyldighet att erlägga anmälningsavgift.

Handicapindelning

A-klass:   +8-12,4
B-klass: 12,5-22,4
C-klass: 22,5-36,0

Regler för start

Spelare ska, minst 15 minuter före utsatt starttid, ha betalat sina avgifter, hämtat scorekort, tagit del av lokala regler och ev spec tävlingsbestämmelser och ska därefter infinna sig vid 1:a tee, senast 5 minuter innan utsatt starttid, beredd att slå ut på den aktuella starttiden.

Anmälningsavgift skall erläggas av alla som vid anmälningstidens utgång kommer med i startfältet om ej giltigt skäl finns såsom sjukdom/skada.
Frikort (SGF:s introduktionskort etc) får inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.

Utebliven tävlande skall erlägga anmälningsavgiften innan start i ny tävling tillåts. Saknas godtagbart skäl för uteblivande kan spelaren helt avstängas från tävlandet.

Startlistan anslås på hemsidan och www.golf.se (min golf).

Spelarantal: För godkänd tävling/tävlingsklass erfordras att 5 spelare eller 4 lag startar.
Vid tävling med begränsat antal spelare gäller urvalsprincipen: Anmälningsordning, om annat ej anges. Spelare är skyldig att informera tävlingsledningen om exakt hcp. Gäller även KM.

Tvister eller upptäckta regelbrott i samband med tävling skall framföras till tävlingsledaren senast direkt efter avslutad rond. Den som inte nöjer sig med dennes beslut skall omgående anmäla detta skriftligen genom att inlämna protest till TK. Vid matchspel, se regelboken.

Tävlingsdagen (före rond)

Spelare är skyldig att kontrollera sin hcp.

Tee. Om ej annat anges spelar herrar från tee 56 och damer från tee 48. Herrar 75+ och damer 70+ kan då tävlingsledningen så anger välja tee 48 respektive 43.

Under tävlingen

Speltempo. Långsamt spel kan medföra pliktslag, se regelboken 6:7. Du har skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll, om din boll inte håller sin plats på banan, d.v.s. är mer än 10 minuter efter framförvarande boll eller hålet framför är tomt.

Mobiltelefon eller annan utrustning som personsökare el dyl som kan avge ljudsignaler bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får användas för nödsituationer och till tävlingsledningen och domare.

Golfbil

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får inte användas i tävling. Tillstånd för en spelare att använda persontransporthjälpmedel i handicaptävlingar utfärdas av hemmaklubben med läkarintyg som grund. Se vidare SGF:s Spel- och tävlingshandbok.

Avståndsmätare Användning av elektroniska hjälpmedel för avståndsmätning i tävlingar är tillåtet, se lokala regler.

Paus. Vid kiosken efter hål 9 äger spelare rätt till 5 minuters paus. Om speltempo ej hålls, se ovan.

Efter avslutat spel

Scorekortet inlämnas snarast efter avslutad tävling/rond kontrollerat och påskrivet av spelare och markör. Efter inlämnandet får ingen ändring göras.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i Rya GK:s tävlingsbestämmelser.

Avbrott

Tävlingsrond kan avbrytas om risk för spelares säkerhet föreligger som vid åska/blixtnedslag samt kraftigt regnoväder. Följande signalsystem tillämpas:

En lång signal med sirén – omedelbart avbrott i spelet (t ex vid åska) – markera bollen och sök skydd. Tre korta signaler upprepade gånger – avbryt spelet och avvakta vidare (t ex vid kraftigt regnoväder) – markera bollen och sök skydd. Är spelet av hålet påbörjat, avbryts spelet omedelbart eller hålet spelas färdigt utan dröjsmål. Spelet avbryts därefter. Två korta signaler upprepade gånger – återuppta spelet– återplacera bollen (får rengöras).

Länkar

www.golf.se
Regler för Golfspel 2016-
Spel och Tävlingshandboken 2016-
Vägledning till Golfreglerna och Handicapreglerna

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Om Rya
Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK. Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hitta hit
Tag av vid avfarten 27 Rydebäck från E20/E6. Håll höger och kör ca 300 m till rondellen till höger om växtvaruhuset PLANTAGEN. Ta höger i rondellen mot RÅÅ och kör 1,6 km till skylt. Sväng vänster vid skylt Golfbana.
Kontakta oss

RYA Golfklubb
Rya golfbaneväg 20
255 92 HELSINGBORG
Telefon: 042-22 01 82
E-Post: info@rya.nu